Disclaimer


MKB Florint B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit
van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 
MKB Florint B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht
als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. 
MKB Florint B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites 
waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
MKB Florint B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere electronische
berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat 
ontvangen of verwerken daarvan.