Ambitie

Onze ambitie

Elk plan, iedere onderneming begint met ambitie. Het is de ambitie van Andea Florint elke ondernemer op ieder moment de beste financieringsoplossing te bieden. We nemen het gehele aanvraagtraject uit handen zodat u zich kunt blijven concentreren op de reguliere bedrijfsvoering.

Waar mogelijk kiezen we de kortste en meest eenvoudige route. Indien nodig combineren we verschillende financieringsvormen tot de voor uw onderneming meest geschikte financieringsmix. Uw wensen, mogelijkheden en belangen staan daarbij centraal. Andea Florint wil ondernemers op strikt onafhankelijke basis de nodige alternatieven bieden. Wij bieden ondernemers een keuze zodat ze niet afhankelijk zijn van slechts een bank of een enkele financiƫle instelling.

Ten behoeve van de MKB ondernemer bevordert Andea Florint transparantie en concurrentie in financieringsland. Wij volgen alle relevante ontwikkelingen op de voet. Nieuwe toetreders, overheidsregelingen en/of innovatieve kredietvormen; door met meer dan 70 partners samen te werken is Andea Florint in staat voor u de meest aantrekkelijke financieringsvariant(en) te vinden en te ontsluiten.