• Home
  • Financieringsopties

Financieringsopties

De financieringsbronnen waarvan Andea Florint gebruik maakt zijn talrijk en divers. Naast traditionele banken werken wij nauw samen met lease- en factormaatschappijen, met tal van alternatieve financiers zoals crowdfunders en kredietunies maar ook met innovatieve MKB fondsen en private investeerders.

De aard van de financieringen varieert afhankelijk van doel en looptijd:

• objectfinancieringen: hypotheken (panden), leasing (machines / wagenpark) en factoring (bevoorschotting of verkoop van debiteuren)
• kort lopende of terugkerende financieringen: werkkapitaal, rekening courantfaciliteiten, seizoen kredieten en projectfinanciering
• leningen (met of zonder onderpand) met een looptijd van 1 tot 15 jaar
• financieringen met gedeeld of verhoogd risico: blanco leningen, achtergestelde financieringen, MKB obligaties en aandelenkapitaal
• kapitaal voor bedrijfsopvolging en -overname, fusie of participaties
• ook transactie-, keten- en exportfinanciers behoren tot het netwerk van Andea Florint.

Met financieringspartners worden afspraken gemaakt over de wijze waarop een kredietaanvraag bij hen wordt ingediend, over terugkoppeltijden, voorwaarden en tarieven. Doorlopend onderhoudt Andea Florint contact met bestaande en nieuwe partijen in de financieringsmarkt. Alleen met die partijen waarmee op basis van kwaliteit, transparantie en maatwerk kan worden samengewerkt gaat Andea Florint een samenwerking aan.