Werkwijze

Ieder financieringstraject is uniek en dient afgestemd te worden op de mogelijkheden van de onderneming. Financiers willen zich een goed beeld kunnen vormen van de inhoud en haalbaarheid van het investeringsplan. Op hoofdlijnen bestaat het aanvraagtraject voor een MKB krediet uit de volgende stappen:

• Kennismaking en globale inventarisatie van de kredietvraag
• Het verzamelen van de vereiste informatie en documenten
• Het samenstellen van een financieringsscan, overzicht van passende opties
• Vastleggen afspraken in overeenkomst tot dienstverlening
• Andea Florint werkt de financieringsaanvraag uit en vraagt offerte(s) aan
• Ontvangen offerte(s) worden beoordeeld en besproken met de ondernemer
• De gekozen financieringsoplossing wordt ondertekend en opgevraagd

De vergoeding voor de adviseur is gebaseerd op een vooraf overeengekomen uurtarief aangevuld met een succesfee zodra het financieringstraject tot het gewenste resultaat heeft geleid. Bij aanvang van het traject wordt het uurtarief vastgesteld. Tevens wordt er een indicatie gegeven van het aantal uren dat een adviseur nodig heeft om de aanvraag uit te werken en in te vullen. De succesfee is alleen verschuldigd in het geval de financiering met succes is aangevraagd en verkregen door de actieve inzet van Andea Florint.

Omwille van haar onafhankelijkheid wenst Andea Florint geen vergoedingen, provisies of kwantumkortingen van de zijde van haar financieringspartners te ontvangen voor het aanbrengen van kredietaanvragen. Eventuele voordelen behaald aan de inkoopkant van de financieringsmarkt worden een op een doorgegeven aan de ondernemers. Wij werken immers op strikt onafhankelijke basis in opdracht van en voor de ondernemer.